Banner

Cách tạo Photo Manipulation mưa

Huu Tình By Huu Tình
4 tháng trước

Tạo một quang cảnh mưa tối tăm trong vòng 15 phút! Trong video này, YouTuber Arunz chỉ cho bạn thấy cách tạo một hình ảnh mưa bằng cách sử dụng Layer Masks.


Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận