Banner

Free Watercolour Text Effect Smart PSD for Adobe Photoshop

Admin By Admin
4 tháng trước

Hiệu ứng chữ màu nước này sử dụng một bộ lọc Photoshop Filter để tạo hiệu ứng vẽ với kết cấu tinh tế. Nó sử dụng Smart Object để giữ nguyên tác phẩm nghệ thuật gốc, có nghĩa là bạn có thể thay đổi nội dung và tự động cập nhật các bộ lọc để áp dụng hiệu ứng cho tác phẩm nghệ thuật mới. Nhấp đúp vào các lớp đối tượng trong PSD để thay đổi văn bản hoặc dán vào bất kỳ đồ họa màu nào. Lưu và đóng các tài liệu Smart Object đó để tìm hiệu ứng đã được áp dụng ngay lập tức vào tác phẩm nghệ thuật của bạn.

Download Photoshop Files: Download Now!

 

 


Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận