Banner

Hướng dẫn làm Mockup quảng cáo bằng Photoshop tuyệt đẹp

Admin By Admin
4 tháng trước

Để minh họa cho sản phẩm thiết kế được thực tế hơn các nhà thiết kế thông thường sẽ tạo ra các minh họa sản phẩm bằng mockup nhìn một cách tổng quan và thực tế hơn, dưới đây tôi xin trình bày vài bước đơn giản để thực hiện việc này.

1.) Việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị hình để làm mockup background  và một hình sẽ được ghép vào mockup background đó, sao cho hai hình này phải có nội dung khớp với nhau thì sản phẩm sẽ tuyệt vời hơn.

Blank bill board mockup

2.) Bạn tạo một layer để tạo vùng chọn sao cho khớp với vùng để add sản phẩm vào, sau khi tạo xong vùng chọn bạn click chuột phải chọn [Convert to Smart Object]

3. ) Và click 2 lần vào layer này sẽ ra 1 khung làm việc mới bạn chỉ cần kéo sản phẩm cần làm mockup vào là xong.


Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận